Co přiměje téměř dva miliony mladých lidí, aby našetřili dost peněz, zabalili krosny, opustili své domovy a vydali se na cestu, mnohdy tisíce kilometrů dlouhou?

Kniha plná vzpomínek na neopakovatelné zážitky, svědectví v Českém národním centru, příběhy českých účastníků, promluvy otců biskupů, svědectví při vigílii, promluvy papeže i česká křížová cesta vybraná z básní Jana Zahradníčka.

To vše bude k dispozici na Diecézních centrech pro mládež za zvýhodněnou cenu od 1.11., nebo v nakladatelství Paulínky.

Kniha vznikla ve spolupráci Sekce pro mládež ČBK, AKSM, z.s., signály.cz, z.s a nakladatelství Paulínky