Mladí lidé v rámci 31. Světového dne mládeže v Krakově prožili Český program v národním centru u cisterciáckých řeholníků v Mogile. Opat kláštera zaslal panu kardinálu Dominiku Dukovi děkovný dopis, který chceme tlumočit i vám.

Vaše Eminence, Nejdůstojnější Otče Kardinále,

chtěl bych vyjádřit velkou radost z pobytu Vás, duchovních a poutníků z Česka v našem opatsví. Zároveň chci vyjádřit, že pro mne, pro všechny mogilské řeholníky, a také pro naše farníky bylo nádherným zážitkem, že jsme měli možnost společné modlitby, dialogu a sledování prohlubování duchovní formace mladých Čechů.

Spolu se spolubratry obdivuji dokonalou organizaci Vaší pouti, pracovitost a nasazení mladých lidí, celkovou vřelost a vyrovnanost, s níž jste přijeli a nás tím „nakazili“. Festival, který jste uspořádali na území opatsví zůstane na dlouho v našich vzpomínkách. Naší pozornosti neuniklo ani to, že jste zanechali opatsví v takovém stavu, v jakém jste jej nalezli při příjezdu.

Srdečně děkujeme za přinesenou radost, modlitbu a nezapomenutelnou atmosféru během Světového dne mládeže v Krakově.

 Pamatuji na Vás v modlitbě

 

podepsán

o. Piotr Chojnacki OCist

opat mogilský

 

Foto: Dominik David

Překlad: Tereza Ondruszová