Příprava Světových dnů mládeže dá pořádně zabrat. Bůh je sice všemocný, ale potřebuje naše ruce, hlavy a hlavně srdce. Proto se na organizaci setkání s papežem Františkem podílí spousta dobrovolníků, kteří už začínají pracovat v několika důležitých týmech. Zapojit se do nich můžete také vy. Abyste věděli, co vás v nich případně čeká, budeme postupně zveřejňovat rozhovory s vedoucími českých skupin organizátorů. Začneme týmem, do kterého už se letos bohužel nejspíš nedostanete. Režie totiž už na plné obrátky pracuje. Více prozradila vedoucí této skupinky a dramaturgyně Alžběta Novotná.

Mohla by ses krátce představit?

Pocházím z Podblanicka, kde jsem se narodila před 22 lety. Tam jsem se proháněla v makových polích, ale zároveň mě lákal ruch velkoměsta, kam mé kroky směřovaly hned po základní škole. Vystudovala jsem pedagogické lyceum v Praze, pak divadelní dramaturgii v Opavě a nyní pokračuji na téže škole v magisterském navazujícím programu. Všemi těmito místy mě provázela láska a fascinace divadelním uměním.

Jak ses k divadlu dostala?

Sice jsem herectví přímo nevystudovala, ale v rámci dramaturgie jsme museli absolvovat i tyto hodiny. Odmala jsem se měla potřebu ke všemu vyjadřovat, poznávat samu sebe, ostatní. Myslím si, že touha ztvárňovat jevištní postavu pramení z mé přirozenosti. Musím přiznat, že je to snad dokonce z potřeby překonávat nějaký svůj komplex.

Pokolikáté vedeš tým Režie?

Tým Režie vedu teprve podruhé, takže je to pro mě stále něco dobrodružného. Z přípravy Celostátního setkání animátorů v Třešti mám plno neopakovatelných zážitků. Tak například hned z prvních schůzek si pamatuji, že mě nejužší dramaturgický tým přezdíval Annou Frankovou a chtěli mě upálit v každém komíně, který jsme cestou potkali. A to jen proto, že jsem na sobě měla vínový kabát z druhé světové války, který jsem zdědila po babičce. Trochu na mně visel, to je pravda. Na druhou stranu jsem poznala, co znamená síla týmové spolupráce a že s Bohem nejsou žádné věci nemožné.

Kromě vedení týmu jsi na Celostátním setkání animátorů měla také svou hereckou roli.

Ano, to jsem si moc užívala. Hrála jsem Zitu, manželku Karla Habsburského. Uchvátil mě jejich harmonický vztah a myšlenka, že společně si budou pomáhat do nebe. Takový ideál bych chtěla uplatnit i ve svém manželství. Jinak si ze setkání v Třešti odnáším Boží přítomnost a pokoj, který tam byl naprosto hmatatelný, očividný. Stále z tohoto setkání žiji a ze vzpomínek na něj vstávám, když na mě přichází zoufání a skleslost.  

Na co se do Krakova těšíš? Je taky něco, čeho se bojíš?

Do Krakova se těším na sílu Božího milosrdenství.  Věřím tomu, že to tak mají také ostatní. Těším se na všechny mladé, na Františka a na atmosféru světových dnů, která se šíří jako exploze. Po nocích se obávám, že jsem moc malá na to, abych vedla setkání takových rozměrů. Budeme mít k dispozici venkovní pódium, kde jsou povětrnostní podmínky téměř nepředvídatelné. Těžko se padá do rukou Božích jen tak.

Co je tvým úkolem v Režii?

Mám se starat o vše, co se děje na pódiu, dávat dohromady program, psát scénáře, promyslet divadelní prostředky, jakými budeme chtít přiblížit téma Světového dne mládeže. Čeká mě také úkol synchronizovat skupinu hudby a liturgie, a vůbec udělat z režijního týmu jeden živý organismus. Můj tým je zase moje podpora, pomáhá mi vymýšlet koncept, dává k dispozici nápady, provádí vlastně celou realizaci původní myšlenky. Oni jsou pro mě ti nejdůležitější.

Jak dlouho Režie program připravuje?

První schůzky k SDM jsem měla již v létě tohoto roku. První setkání týmu proběhlo o říjnovém víkendu, takže se akce za Režii připravuje téměř celý rok.

Co se svým týmem chystáš?

S Režií se chystáme poctivě a s velkým nadšením. To je jediné, co v tuto chvíli chci prozradit. :)

Proč by podle tebe měli mladí přijet do Krakova?

Měli by přijet, protože sílu Boží přítomnosti v takové míře jen tak někde nezažijí. „Kde jsou dva nebo tři, tam jsem já uprostřed nich.“ No a tady nás bude přes dva miliony, to Jím budeme zaručeně omráčeni. Další motivací můžou být rozhodně nová přátelství a vztahy. Místo pro samotu, které se člověk často bojí, zde rozhodně nebude. A nakonec nabídka tak bohaté světové kultury a duchovního i zábavního programu se neopakuje každý den.