Upozornění pro české účastníky mládežnických setkání v Polsku a na hromadném setkání v Krakově dne 25. 7. 2016.

Po odletu skupiny italských účastníků z výše uvedeného setkání do Vídně informovala italská ambasáda v Praze o úmrtí jedné z účastnic uvedeného setkání na akutní meningitidu a o dalším případu, který je rovněž ve Vídni ve vážném klinickém stavu.

Vzhledem k tomu, že Sekce pro mládež České biskupské konference v Praze organizovala návštěvu Polska a Krakova pro mladé věřící z celé České republiky je nezbytné, aby účastníci této akce v případě zdravotních obtíží (celková nevolnost, bolest v krku, vysoká horečka, zimnice, zvracení, bolest hlavy, kloubů a svalů) vyhledali neprodleně lékaře. Včasná léčba je kritická pro prognózu onemocnění i pro zabránění dalšího šíření nemoci, která má inkubační dobu 1 – 8 dní.