V souvislosti s konáním Světových dnů mládeže v Krakově (a vrcholným jednáním Severoatlantické aliance ve Varšavě) obnoví Polská republika v období od 4. července do 2. srpna 2016 kontroly na vnitřních hranicích v rámci Schengenského prostoru, tedy i na hranicích s Českou republikou.

S omezením volného pohybu osob přes hranici a znovuzavedením hraničních kontrol Polskou republikou ve dnech 4.7.-2.8.2016 souvisí i to, že státní hranici bude je dovolené překračovat v uvedeném období pouze na vymezených hraničních přechodech. Jejich seznam najdete v příloze článku. Překročení státní hranice na jiném místě může být polskými orgány trestáno trestem až ve výši 500 zlotých.

Cílem opatření je zabránit vstupu osobám, které by mohly ohrozit bezpečnost. Bude také přechodně zakázáno nošení zbraní, a sice ve dnech 4. - 10. července 2016 na území Hlavního města Varšavy a ve dnech 20. července - 1. srpna 2016 na území Vojvodství Malopolského a Vojvodství Slezského.

 

Hranicni_prechody_polsko.xls