Krak už nějakou dobu zamyšleně pozoroval své dva syny. Cvičili se v boji na nádvoří královského hradu. Zdálo se, že jsou neporazitelní. Zachmuřený král odstoupil od okna. Ohrozit krev své krve pro dobro všech? Nezbývalo jiné řešení. Drak vyžadoval každý den novou oběť. Zatím umírala zvířata, ale apetit nestvůry byl stále větší a hrozilo, že brzy bude chtít lepší maso. Krak se napřímil a vyšel na jednu z nejtěžších cest svého života. Neviděl už bojovat své děti, ale dva z nejlepších rytířů v zemi.

Žili, byli bratři dva

Když si budete hledat informace o někdejším královském městě Krakov, je docela pravděpodobné, že dřív či později někde narazíte na draka. Může to být sedmihlavá socha od Bronisława Chromého, cena na Krakovském filmovém festivalu nebo swingová událost Dragon Swing.  Wawelský drak (polsky Smok Wawelski) sužoval Krakov podle pověsti ze 13. století. Legenda o porážce příšery se podobá té o brněnském drakovi. Král Krak povolal své dva syny, kteří vymysleli lest. Nakrmili draka telecí kůží, ve které byla doutnající síra. Navzdory úspěchu ale král o jednoho ze synů přišel. Hádali se totiž o to, kdo si připíše zásluhy, a starší toho mladšího zabil.

Sedmou hlavu sochy Bronisława Chromého někdy návštěvníci Krakova považují za nohu. (Foto: commons.wikimedia.org)

Jak obuvník ke štěstí přišel

Jiná verze příběhu praví, že draka zahubil obuvník Skuba. Tato verze příběhu je oblíbenější, drak v ní prochází městem, plení, vypaluje a požírá mladé dívky. Stalo se tak za vlády krále Kraka, legendárního zakladatele města, které po něm dostalo i své jméno – Krakov. Skuba zabil draka stejnou lstí, jako Krakovi synové z předchozího příběhu. Vzal si potom za ženu Krakovu dceru Wandu a žili spolu, jak jinak, šťastně až do smrti.

Obrázek: en.wikipedia.org

A jak to bylo doopravdy?

Pokusy vysvětlit legendu pracují s biblickým příběhem o Danielovi a babylonském drakovi (Bél a drak 1). Někdy se drak považuje za symbol zla, jako takový potom může odkazovat ke vpádu Avarů na Wawelský vrch ve druhé polovině 6. století.

Několikrát zmiňovaný Wawel vám představíme v dalším článku o Krakově a krakovských památkách.