Otec Maciej Majdak je jedním ze zodpovědných za organizaci Světového dne mládeže ve farnosti Mogila, kde budeme mít České národní centrum. Zeptali jsme se jej na několik otázek ohledně příprav i na to, co od SDM v Krakově očekává on.

 

Mohl byste se krátce představit?

Jmenuji se otec Maciej. Do cisterciáckého opactví v Krakově-Mogile jsem vstoupil v roce 2003. Od května 2010 jsem knězem a ve zdejší farnosti působím mimo jiné jako farní vikář a katecheta.

 

Jak zatím probíhají přípravy na Světový den mládeže u vás ve farnosti?

Můžu říct, že přípravy na SDM probíhají už od samotného začátku, kdy papež František oznámil, že právě Krakov bude hostit příští Světový den mládeže. V první fázi příprav bylo naším hlavním cílem přiblížit farníkům ideu a historii SDM. Zvykli jsme si také na to, že jedna neděle v měsíci je věnována společné modlitbě na úmysl příprav a samotného průběhu SDM.

 

Co všechno musíte pro české mladé zařídit?

Nejvíce řešíme ubytování mladých. Už se nám podařilo zajistit velké množství míst, ale stále jich ještě pár potřebujeme. Celou dobu se snažíme farníky povzbudit k otevření svých domovů a přijetí účastníků SDM.

 

Z čeho máte vy osobně v rámci SDM nejvíce radost?

Mou největší radostí je fakt, že je v přípravě zaangažované velké množství mladých lidí. Během posledních dvou a půl let jsem poznal tolik mladých, jak nikdy dosud. Mladí, plní horlivosti a radosti, pomáhají nám kněžím a také vytvářejí krásnějších farní společenství.

 

Máte naopak z něčeho obavy?

Asi podobně jako mnoho jiných lidí se bojím toho, že události spojené se SDM budou zneužity pro špatné cíle lidmi, kteří se řídí nenávistí. Modlím se, aby k tomu nedošlo.

 

Zúčastnil jste se někdy v minulosti Světového dne mládeže?

Letošní SDM bude prvním, kterého se zúčastním. Možná to nebude poslední. Dá-li Pán.

 

Proč by měli mladí lidé z České republiky jet na SDM?

Od začátku, když jsem se dověděl, že právě mládež z Česka přijede do naší farnosti – jsem si říkal, že v životě nejsou náhody. Proč? Protože, po Nejsvětější Panně Marii, je druhým patronem naší baziliky sv. Václav. Myslím, že tohoto světce nemusím nikomu představovat. Ve skrytu si myslím, že právě sv. Václav vás pozval do naší farnosti a bude se tady o vás starat.